CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classification of Burst Suppression and Tracé Alternant in Neonatal EEG

Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren ; Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2008. Annual conference of Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik. Oct, 2008. Göteborg p. 68. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: EEG, classification, Burst, Suppression, Tracé alternant, NeonatalDenna post skapades 2008-11-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 77857

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Medicinsk teknik
Klinisk neurofysiologi

Chalmers infrastruktur