CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Note on Failure Mode Avoidance

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Åke Lönnqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
11th International QMOD Conference, Campus Helsingborg, Lund University (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-13. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 77843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur