CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pre-grouting design and evaluation in an underground excavation: A case study

Christian Butron (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Funehag (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Proceedings of the world tunnel congress, 2008, Agra, India Vol. 1 (2008), 1, p. 383-390.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-13.
CPL Pubid: 77812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Geofysisk teknik

Chalmers infrastruktur