CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The hydraulic anisotropy of the fractured crystalline rocks at the Äspö hard rock laboratory

Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Ingvar Rhen ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; FRIST kompetenscentrum )
SKB Rapport R-08-97 (1402-3091). p. s. 30. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In: Investigations of potential repository sites for spent nuclear fuel at Forsmark and Laxemar-Simpevarp, Sweden Abstracts, 33rd International Geological Congress, Oslo Compiled by Kaj Ahlbom, Svensk Kärnbränslehantering AB Michael Stephens, Geological Survey of Sweden August 2008Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-11-12. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 77788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers
FRIST kompetenscentrum

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur