CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridging the gap between site characterisation and performance assessment models for radionuclide transport modeling in the Äspö task force on modeling of groundwater flow and transport of solutes

Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Björn Gylling ; Jan-Olof Selroos
SKB Rapport R-08-97 (1402-3091). p. s. 16. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In: Investigations of potential repository sites for spent nuclear fuel at Forsmark and Laxemar-Simpevarp, Sweden Abstracts, 33rd International Geological Congress, Oslo Compiled by Kaj Ahlbom, Svensk Kärnbränslehantering AB Michael Stephens, Geological Survey of Sweden August 2008Denna post skapades 2008-11-12. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 77787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur