CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TRE STADSMILJÖER - en etnologisk betraktelse

Jill Onsér Franzén (Institutionen för arkitektur)
Mölndal : HumTek HB, 2008. ISBN: 978-91-633-3614-0.- 188 s.
[Bok]

Denna etnologiska betrakterkse av tre stadsmiljöer i Göteborg - Norra Älvstranden, Nordstans Affärscentrum och Centralstationen - har sin grund i ett forskningsprojekt om Design i stadens offentiliga rum. Projektet har varit förlagt till Chalmers, institutionen för Arkitektur, där Jill Onsér Franzén varit verksam som forskare, handledare och lärare. Under många år har hon lagt ned stor forskarmöda på att undersöka det svenska kulturområdet. Här utvidgar hon kulturfältet till att låta sin studie äv en omfatta arkitekturen och stadsbyggandet. Boken skall ses om en personligt genomförd erfarenhetsåterföring, som många olika yrkesgrupper kan ha nytta av att läsa och begrunda. Författaren är doktor i etnologi.

Nyckelord: etnologi, arkitektur, kultur, kommunikation, stadsbyggande, stadsmiljöerDenna post skapades 2008-11-12.
CPL Pubid: 77744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Kommunikationsvetenskap
Kulturstudier
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur