CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridge evaluation through finite element analysis and on site measurements

Hendrik Schlune (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Rroceedings Nordic Concrete Research, Bålsta, Sweden, 2008 p. 70-71. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Finite elements model updating, structural identification, Svinesund Bridge,Denna post skapades 2008-11-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 77722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur