CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mode locking a 1550 nm semiconductor disk laser by using a GaInNAs saturable absorber

Hans Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Strassner ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Saulius Marcinkevicius ; Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Letters Vol. 30 (2005), 20, p. 2793-2795.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 7768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


High Power, Long Wavelength Semiconductor Disk Lasers for Continuous and Mode-Locked Operation