CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recovery Process of Actinides from Genuine Spent Nuclear Fuel using TODGA and BTBP Extractants

Daniel Magnusson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-203-6.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-11-09. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 77485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-12-18
Tid: 13:15

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2884