CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmon Hybridization in Stacked Double Gold Nanorings with Reduced Symmetry

Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Feng Hao ; Lisa Eurenius (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Peter Nordlander ; Duncan S. Sutherland
Small Vol. 4 (2008), 10, p. 1630-1634.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 77483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanoplasmonic sensing: from biology to catalysis