CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Nanotopography on Phospholipid Bilayer Formation on Silicon Dioxide

Indriati Pfeiffer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bastien Seantier (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Sarunas Petronis (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Michael Zäch (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Physical Chemistry B Vol. 112 (2008), p. 5175-5181.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09.
CPL Pubid: 77482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur