CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gold-Thiolate Complexes Form a Unique c (4x2) Structure on Au(111)

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hannu Häkkinen ; R.L. Whetten
Journal of Physical Chemistry 3 Vol. 112 (2008), 41, p. 15940-15942.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 77481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur