CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A combined reflectometry and quartz crystal microbalance with dissipation setup for surface interaction studies

G Wang ; Michael Rodahl ; Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Gabriel Ohlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Review of Scientific Instruments Vol. 79 (2008), 7, p. 075107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09. Senast ändrad 2011-10-30.
CPL Pubid: 77480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur