CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of migration and coalescence of supported nm-sized metal particles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Surface Review and Letters Vol. 15 (2008), p. 217-220.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 77478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur