CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bifurcations in the interplay of messenger RNA, protein and nonprotein coding RNA

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical Vol. 41 (2008), p. 285101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09.
CPL Pubid: 77477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur