CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of the formation of a new phase in nanoparticles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chemical Physics Letters Vol. 460 (2008), p. 158-161.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09.
CPL Pubid: 77475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur