CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Steric constraints on adsorption in heteregeneous catalytic reactions

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Communications Vol. 9 (2008), p. 2319-2322.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 77474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur