CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic model of the formation of cancer metastases via cancer stem cells

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
European Biophysics Journal with Biophysics Letters Vol. 37 (2008), p. 1329-1334.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-09.
CPL Pubid: 77473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Statistisk fysik
Fysik

Chalmers infrastruktur