CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alkali Induced Corrosion of 304-type Austenitic Stainless Steel at 600°C; Comparison between KCl, K2CO3 and K2SO4

Jesper Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Materials Science Forum Vol. 595-598 (2008), p. 367-375.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-07. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 77431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialkemi
Fasta tillståndets kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alkali Induced High Temperature Corrosion of Stainless Steel - Experiences from Laboratory and Field