CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Glass transition relaxations in thin suspended polymer films

Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Macromolecules (0024-9297). Vol. 40 (2007), 2, p. 312-315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Using dielectric spectroscopy, we probe the structural relaxation processes in thin freely suspended polystyrene films. For thin films we observe a relaxation scenario distinctly different from that of bulk polystyrene. The main glass transition relaxation becomes faster with decreasing film thickness, indicating a reduction in the glass transition temperature. For thin films we observe an additional process with an Arrhenius temperature dependence. This process is unique for thin freely suspended films and is not present in bulk polystyrene.

Nyckelord: COUPLING MODEL, DYNAMICS, POLYSTYRENE, TEMPERATURE, BEHAVIOR, FORMERS, SIZE, BULKDenna post skapades 2008-11-07. Senast ändrad 2008-11-12.
CPL Pubid: 77312

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur