CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of using GNSS for the monitoring of the atmospheric water vapour content over long time scales

Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; U Willén
Proceedings of: 1st Colloquium Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, 1-4 October, 2007, Cité de l'Espace, Toulouse, France, Final Proceedings, CD-ROM publication, ESA. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

1st Colloquium Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, 1-4 October, 2007, Cité de l'Espace, Toulouse, France, Final Proceedings, CD-ROM publication, ESA.Denna post skapades 2008-11-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 77294

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Klimatforskning
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur