CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frågor inför impregnering av betong med silaner

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. Årgång 100 (2008), 7, p. 50-52.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Betong, Silaner, ImpregneringDenna post skapades 2008-11-07.
CPL Pubid: 77292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur