CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precipitation in maraging and martensitic chromium steels – what can we learn using 3-DAP and EFTEM

Krystyna Stiller (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Marcus Andersson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Materials Science and Technology Vol. 24 (2008), 6, p. 633-640.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Phase transformations, creep resistance, precipitate size, microanalysis, clustering, coarseningDenna post skapades 2008-11-06. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 77254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur