CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study on Z-phase nucleation in martensitic chromium steels

Ardeshir Golpayegani (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hilmar Danielsen ; John Hald
Materials Science and Engineering A (0921-5093). Vol. 489 (2008), p. 310-318.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-06. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 77253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur