CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of carbide grain growth in WC-VC-Co by sintering in a nitrogen atmosphere

NG Hashe ; Susanne Norgren ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Johannes Neethling ; PR Berndt
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials (0263-4368). Vol. 27 (2009), p. 20-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cemented carbides, microstructure, gradient zone, electron microscopyDenna post skapades 2008-11-06. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 77243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur