CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of a Nonlinear Elastic Composite With Goal-Oriented Error Control

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Multiscale Computational Engineering (1543-1649). Vol. 3 (2005), 3, p. 363-378.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 7708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur