CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observationsmetoden i bergbyggande: kontrakt och samverkan

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Stockholm : Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning, 2008. ISBN: 1104-1773.- 33 s.
[Rapport]

Nyckelord: bergbyggande, observationsmetoden, kontrakt, samverkan


SveBeFo Rapport K28Denna post skapades 2008-11-04. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 76858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Mineral- och gruvteknik

Chalmers infrastruktur