CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Problems in cross-functional sourcing decision processes

Anna Moses (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Pär Åhlström
Journal of Purchasing and Supply Management Vol. 14 (2008), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: sourcing decision process, cross-functionalDenna post skapades 2008-11-04. Senast ändrad 2008-12-09.
CPL Pubid: 76841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Designing and Managing Cross-Functional Make or Buy Decision Processes