CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of water vapor in the stratosphere of Jupiter with the Odin space telescope

T. Cavalié ; F. Billebaud ; N. Biver ; M. Dobrijevic ; E. Lellouch ; J. Brillet ; A. Lecacheux ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Aa. Sandqvist ; U. Frisk ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; E.A. Bergin
Planetary and Space Science (0032-0633). Vol. 56 (2008), 12, p. 1573-1584.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Jupiter; Atmosphere; Water; Spectroscopy; Odin space telescoopeDenna post skapades 2008-11-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 76813

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur