CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What encourage clients and contractors to take common action on sustainability issues?

Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
The World Sustainable Building Conference, 21-25th September 2008, Melbourne (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 76782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur