CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A lesson to be learned or `Take a walk on the wild side'

Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Visual Communication (1470-3572). Vol. 7 (2008), 4, p. 477-502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-03. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 76779

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur