CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electric performance of interfaces in outdoor insulation systems

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
2008 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena p. 216-219. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 76764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Influence of Ageing on Material Properties at Interfaces in Composite Insulators