CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of interfaces between silicone rubber and epoxy

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 15 (2008), 5, p. 1360-1367.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-03.
CPL Pubid: 76758