CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cumulative causation in biofuels development: a critical comparison of the Netherlands and Sweden

Karl Hillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Roald Suurs ; Marko Hekkert ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Technology Analysis & Strategic Management, Volume 20, Issue 5 September 2008 , pages 593 - 612 (0953-7325). Vol. 20 (2008), 5, p. 593-612.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: technological innovation systems; system functions; biofuelsDenna post skapades 2008-10-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 76729

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Environmental Assessment and Strategic Technology Choice: The Case of Renewable Transport Fuels