CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time and scale in Life Cycle Assessment: the case of fuel choice in the transport sector

Karl Hillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
International Journal of Alternative Propulsion (1471-0234). Vol. 2 (2008), 1, p. 1-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: biofuels; ethanol; life cycle assessment; LCA; rapeseed methyl esther; RME; fuel choice; transport sector; alternative propulsion; alternative fuels; greenhouse gas emissions; GHG emissions; fuel demandDenna post skapades 2008-10-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 76727

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Environmental Assessment and Strategic Technology Choice: The Case of Renewable Transport Fuels