CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring technology paths: The development of alternative transport fuels in Sweden 2007–2020

Karl Hillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Technological Forecasting and Social Change (0040-1625). Vol. 75 (2008), 8, p. 1279-1302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Socio-technical scenarios; Technological innovation systems; Technological systems; Alternative fuels; BiofuelsDenna post skapades 2008-10-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 76726

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Environmental Assessment and Strategic Technology Choice: The Case of Renewable Transport Fuels