CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of drift wave transport of particles and momentum in tokamak core plasmas

Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-206-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-10-31. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 76722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-11-28
Opponent: Dr. Jes Christiansen, Culham Laboratory, Culham, UK

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2887