CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design in innovation: how external design firms contribute to the development of the innovative capabilities of large firms

Thomas Hordern (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
to be presented at the International Society for Professional Innovation Management Symposium, Singapore, December 14-17, 2008. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-31. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 76715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur