CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fika, fiske och föreningsliv

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Göteborg : University of Gothenburg, 2007. ISBN: 1653-7491.- nr 2007:06 s.
[Rapport]

Den mångdimensionella mat konsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+"

Nyckelord: Den mångdimensionella mat konsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+"


Rapport 3 från projektet "Den mångdimensionella mat konsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+"Denna post skapades 2008-10-30. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 76674

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Etnologiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Institutionen för mat, hälsa och miljö (2006-2010)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CFK-rapport