CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drying Behaviour and Energy Efficiency during Microwave Convective Drying of Porous Materials and Foods

Emma Holtz (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Microwave drying; Energy efficiencyDenna post skapades 2008-10-30.
CPL Pubid: 76670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-11-21
Tid: 10:15
Lokal: 10:an

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola