CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A parametric study of the meso-scale modelling of concrete subjected to cyclic compression

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Peter Grassl
Computers and concrete Vol. 5 (2008), 4, p. 359-373.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-29. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 76633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling of Concrete Subjected to Cyclic Loading