CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stars and gas in the Medusa merger

E. Manthey ; S. Hüttemeister ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Per Bjerkeli (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy & Astrophysics Vol. 490 (2008), p. 975-987.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 76608

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur