CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Far-Infrared Workshop 2007

C. Kramer ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; R. Simon
(2008)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2008-10-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 76604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur