CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foreword

C. Kramer ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; R. Simon
"Far-Infrared Workshop 2007", EAS Publication Series, eds. C. Kramer, S. Aalto, R. Simon, DOI:10.1051/eas:0831001 Vol. 31 (2008), p. III-III 3K.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-10-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 76602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur