CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent Progress in the VLBI2010 Development

Dirk Behrend ; Johannes Böhm ; Patrick Charlot ; Tom Clark ; Brian Corey ; John Gipson ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Yasuhiro Koyama ; Daniel MacMillan ; Zinovy Malkin ; Arthur Niell ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Bill Petrachenko ; A.E.E. Rogers ; Gino Tuccari ; Jörg Wresnik
in Proceedings of the 2007 IAG General Assembly, Perugia, Italy, July 2-13, 2007, ed. M. Sideris, Springer Vol. 133 (2008), Part 5, p. 833-840.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: geodetic VLBI, next generation VLBI2010, IVS, Monte Carlo simulations


doi:10.1007/978-3-540-85426-5_96Denna post skapades 2008-10-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 76551

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur