CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of model errors in the calibration of viscoelastic material models

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International journal for numerical methods in engineering (0029-5981). Vol. 76 (2008), 10, p. 1568-1582.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: model error, viscoelasticity, parameter identification, calibration, a posteriori error estimationDenna post skapades 2008-10-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 76454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur