CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of various traditional processing methods on the all-trans-beta-carotene content of orange-fleshed sweet potato

Anton Bengtsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Agnes Namutebi ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Food Composition and Analysis Vol. 21 (2008), p. 134-143.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-10-28. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 76427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur