CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Homogenization of Delamination Growth in an ACA Flip-chip Joint Based on Micropolar Theory

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
European Journal of Mechanics - A/Solids (0997-7538). Vol. 28 (2009), p. 433-444.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-27. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 76394

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur