CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A numerical study of sound propagation over urban canyons.

Martin T. Schiff (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Acoustics '08 conference, 29 June - 4 July, Paris, France. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-27. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 76367