CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of road traffic noise level statistics for shielded areas.

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Acoustics '08 conference, 29 June - 4 July, Paris, France. (abstract only) (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-27. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 76363

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur